Tijdens de middeleeuwen was Pouilly een belangrijk centrum voor het Christendom. Tijdens deze periode worden de rechtspraak en de koninklijke macht uitgeoefend door de bisschoppen van Metz. Vanaf de 11e eeuw stichten ambachtslieden een broederschap van handboogschutters, die tot in de 12e eeuw blijft bestaan.
In de loop der tijd krijgt Pouilly hetzelfde te verduren als de andere dorpen vlakbij vestingstad Metz en wordt dan ook meerdere malen verwoest. De kastelen Puhl en Georges hebben de aanvallen overleefd, net als de kerk uit de 13e eeuw.

Erfgoed om te ontdekken

  • De Saint-Rémy kerk uit de 13e eeuw, die tijdens de 18e en 19e eeuw werd gerestaureerd. De orgels uit 1897
  • Het herbouwde kasteel Puhl heeft een versierde poort uit de 17e eeuw
  • Het kasteel Georges, gerenoveerd met prachtige ramen uit de renaissance.
  • De oevers van de Seille