Labels, certificaties en keurmerken

De bestemming Metz Eurometropole is een voorbeeld op het gebied van keurmerken en certificaties. 

Deze onderscheidingen worden afgegeven voor het beleid en de projecten die op diverse gebieden worden ondernomen, voor zowel de inwoners als de bezoekers van de agglomeratie.

VVV-KANTOOR

Het VVV-kantoor van Metz valt onder categorie I van het prefectoraal besluit van 14 november 2018.

Een VVV-kantoor van categorie I is een bedrijfsstructuur met als doel om dienstverleners samen te brengen en de plaatselijke toeristische economie te ontwikkelen in het betreffende werkgebied dat gekenmerkt wordt door een aanzienlijke natuurlijke toestroom van toeristen uit zowel eigen land als daarbuiten. Het team is internationaal.

Logo Offices de Tourisme de France


Het kantoor ontwikkelt marketingprojecten op nationaal en internationaal niveau en biedt diverse diensten om eigen bronnen te creeëren en om een bepaalde handelspolitiek te benadrukken. Het gebruik van informatietechnieken gebeurt binnen de structuur zelf.

Een VVV-kantoor van categorie I ontwikkelt een gericht marketingbeleid en maakt gebruik van middelen om klantenwensen te meten om zo de kwaliteit van de geboden diensten te verbeteren, net als die van de samenwerkende dienstverleners in het betreffende werkgebied. De projecten worden uitgevoerd binnen het kader van een kwaliteitsbeleid met als doel om de diensten en algemene prestaties te verbeteren.

Meer weten over VVV-kantoren en hun klassering


Qualité Tourisme™

Het in 2003 gelanceerde Franse keurmerk Qualité Tourisme™ wordt toegekend aan toeristische dienstverleners voor de kwaliteit van hun ontvangst en hun diensten.

Als lid van het keurmerk moeten dienstverleners zich houden aan een nationaal kwaliteitsbeleid, en dan met name op de volgende gebieden: informatie en communicatie, persoonlijk onthaal, vakkundigheid van het personeel, comfort en onderhoud van de ontvangst- en of bezoekersruimte, gebruik van lokale bronnen, rekening houden met klantenreviews.

Meer weten over het keurmerk Qualité Tourisme™

Logo Qualité Tourisme

Toerisme en Handicap

Inspire Metz - VVV-kantoor draagt het label Toerisme et Handicap voor alle type handicaps en zet zich in voor de bewustwording van toegankelijk toerisme voor elk publiek.

Doel is om gepaste maatregelen in te voeren om toeristische faciliteiten MiVa toegankelijk te maken.

Logo Tourisme et Handicap

Binnen dit kader zijn de volgende projecten ontwikkeld:

  • MiVa aanpassingen binnen het gebouw van Inspire Metz - VVV-kantoor
  • Publicatie van documenten
  • Training van het receptiepersoneel en de gidsen
  • Ontwikkelen van MiVa rondleidingen en toeristische producten

De stichting Toerisme en Handicaps:

De stichting Toerisme en Handicaps heeft als doel om de toeristische dienstverleners en het grote publiek bewust te maken voor het ontvangst van mindervaliden bij toeristische en recreatiefaciliteiten. De stichting verzorgt en beheert hulpmiddelen ter promotie van het beleid voor toegankelijkheid tot recreatie en toerisme voor mindervaliden.

De stichting organiseert elk jaar de Trofee voor toegankelijk toerisme waarbij bestemmingen met het keurmerk Toerisme & Handicap worden erkend, die toegankelijke recreatie en vakantie bieden voor elk publiek.

Meer weten over de stichting “Toerisme en Handicaps”


Accueil Vélo

Het keurmerk “Accueil Vélo” is een Frans label met als doel om de ontwikkeling van het fietstoerisme te stimuleren door lokale dienstverleners te ondersteunen. 

Het keurmerk kan worden toegekend aan alle type toeristische dienstverleners, op minder dan 5 km van een fiets- of mountainbikeroute, met aangepaste diensten en speciale faciliteiten voor toeristen die met de fiets reizen (veiligheid, stalling, reparatiekit...).

Meer weten over het keurmerk “Accueil vélo”

Logo Accueil Vélo

Tables de Rabelais

De Tables de Rabelais vormen de culinaire handtekening van Metz en omgeving.


Het keurmerk is een knipoog naar de geest van de Franse schrijver Rabelais, een waardig erfgoed van Metz. Inspire Metz - VVV werkt samen met restaurants, detailhandelaren en telers die hun vakkennis verenigen en de rijke waarden van de Franse levenskunst uitdragen, in combinatie met internationale invloeden.

Logo Tables de Rabelais

De dienstverleners van  “Tables de Rabelais” houden zich aan een Kwaliteitshandvest met een beleid voor het gebruik van producten en specialiteiten uit de streek, volgens de kwaliteitseisen van klanten en waarbij rekening wordt gehouden met culinaire rijkdommen, dienstverlening, ontvangst en informatieverstrekking...


3* Guide Vert Michelin

Metz verschijnt opnieuw in de MICHELIN Groene Gids en krijgt drie sterren* voor de editie 2022 als een site die "de reis waard" is.

De sterren van de Groene Michelingidsen worden toegekend op basis van negen criteria, besproken en gevalideerd door een team van redacteuren en auteurs. Ze worden op dezelfde manier toegepast op alle bezochte sites, ongeacht de regio of het land, zodat de lezer zijn weg kan vinden.

9 criteria onderverdeeld in 3 categorieën:

Eerste indruk: gevoeld bij het ontdekken van de site, bekendheid, erfgoedrijkdom en rijkdom van het bezoek

Erfgoed: aanwezigheid van labels, erfgoed of historische waarde, schoonheid en esthetiek, authenticiteit en charme

Bezoek: kwaliteit ontvangst, aangenaam bezoek (indeling, bereikbaarheid, onderhoud)


Station de Tourisme

Metz is benoemd tot “Station de Tourisme” (toeristisch oord) via een besluit gepubliceerd in het Franse staatsblad van 24.02.15.

Dit toonaangevende keurmerk erkent toeristische gemeenten die uitgerust zijn met een bijzonder toeristisch aanbod.

Het Franse keurmerk wordt na een grondig onderzoek naar de vereiste kwaliteiten (vanuit de prefectuur en het ministerie) afgegeven door de Staat en is het resultaat van acties die door de gemeente Metz zijn ondernomen op het gebied van erfgoed, cultuur, kwaliteit van leefomgeving, transport, informatie, toeristische accommodatie, veiligheid, hygiëne, medische zorg, verkeer en stadsinrichting.

Logo Station classée de tourisme

Stad van Kunst en Geschiedenis

Metz kreeg in november 2011 het label Stad van Kunst en Geschiedenis Dit label werd in 1985 opgericht door het Ministerie van Cultuur voor de ontwikkeling van een beleid voor promotie en beheer van nationaal erfgoed in samenwerking met lokale overheidsinstanties.

Het label wordt toegekend aan gemeenten, agglomeraties en gebieden die zich bewust zijn van hun bouwkundige en monumentale potentie. Ze houden zich aan een beleid voor kennis en bemiddeling binnen het kader van een politiek en cultureel ontwikkelingsproject.

Logo Villes et Pays d'Art et d'Histoire

Stad van Kunst en Geschiedenis & rondleidingen:Volgens de criteria van het keurmerk “Stad van Kunst en Geschiedenis” en conform de Franse Qualité Tourisme eisen houdt het Inspire Metz - VVV kantoor zich aan het beleid voor het promoten van erfgoed in Metz, door aan zowel de inwoners als de bezoekers van de stad hoogwaardige rondleidingen te bieden met erkende en vakkundige toeristische gidsen.


UNESCO Creatieve stad - Categorie: muziek

De stad Metz is op 30 oktober 2019 uitgeroepen tot UNESCO muziekstad, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van 246 creatieve steden.

Metz is de eerste Franse stad die in de categorie muziek is toegevoegd aan de lijst van creatieve steden van UNESCO.

Logo UNESCO

Deze internationale erkenning is het resultaat van het project dat Metz heeft ingestuurd met de titel “Muziek als hulpmiddel bij onderwijs, kennisoverdracht en maatschappelijke betrekking”.

De creatieve steden van UNESCO geven cultuur een centrale plek in hun ontwikkelingsstrategie en bieden het beste op het gebied van culturele evenementen.

Meer weten over het netwerk van creatieve steden


Territoire Vélo

Metz Eurometropole kreeg op 11 april 2019 het label “Territoire Vélo” (fietsgebied).Metz Eurometropole kreeg dit label dankzij het beleid voor het gebruik van de fiets.

 Dit Franse label erkent projecten van gebieden die zich inzetten voor de ontwikkeling van het fietstoerisme.Logo Territoire Vélo

Fietstoerisme is duurzaam voor het milieu en toegankelijk voor elk publiek. Het biedt daarmee nieuwe ontwikkelingsperspectieven. Dankzij de combinatie van fietsen en toerisme, 2 populaire activiteiten, kunnen bezienswaardigheden en landschappen op een andere manier worden ontdekt. Om het fietsen te stimuleren en toegankelijk te maken is er in Frankrijk en Europa een speciaal netwerk van fietspaden ontwikkeld: de “véloroutes” of zogenoemde “voies vertes”.

Meer weten over het label “Territoire vélo”


Ville Fleurie

Het Franse label “Villes et Villages fleuris” (bloemrijke steden en dorpen) heeft als doel om projecten te promoten en stimuleren rond de ontwikkeling van groen en een betere leefomgeving.

Meer weten over het label “Villes et Villages fleuris” 

Logo Villes et Villages Fleuris

Blauwe Vlag

De jachthaven draagt sinds 2007 het label “Blauwe Vlag Europa”. Dit label onderscheidt en erkent gemeenten die voldoen aan hoogwaardige criteria voor het algemene beheer van het milieu. Het havenkantoor bij de jachthaven van Metz werd op 13-04-2012 geopend. De ruimte van 280 m² biedt specifieke diensten voor het ontvangst en comfort van pleziervaarders. 

Logo Pavillon Bleu

Het ecolabel Blauwe Vlag staat garant voor een goede kwaliteit van het milieu en draagt bij aan een algemene bewustwording van een meer milieuvriendelijk gedrag ten opzichte van de natuur en zijn rijkdommen.

Meer weten over het keurmerk Blauwe Vlag


Territoire de commerce équitable

Dit label erkent de voorbeeldfunctie van gebieden die zich inzetten voor eerlijke handel en verantwoorde consumptie.


De campagne Territoires de commerce équitable  vormt maatschappelijke banden en ontmoetingen tussen burgers van alle leeftijden en sociale klassen.

Logo Territoires de commerce équitable

Publieke instanties zorgen verder voor informatie, solidariteit en duurzame ontwikkeling om burgers te begeleiden naar een verantwoorde consumptie.


Om verantwoorde consumptie te promoten in de streek heeft Metz 21 speciale initiatieven op de kalender staan. De stad gebruikt eerlijke producten bij receptiedesks, op menu’s van schoolkantines en op bepaalde markten. Er worden ook bij het grote publiek, scholen en samenwerkende dienstverleners evenementen georganiseerd om mensen bewust te maken van eerlijke handel.


Meer weten over het label “Territoires de commerce équitable”