Labels, certificaties en keurmerken

De bestemming Metz Métropole is een voorbeeld op het gebied van keurmerken en certificaties. 

Deze onderscheidingen worden afgegeven voor het beleid en de projecten die op diverse gebieden worden ondernomen, voor zowel de inwoners als de bezoekers van de agglomeratie.

Inspire Metz

Het lokale keurmerk INSPIRE METZ vertegenwoordigt een algemeen ontwikkelingsbeleid voor de aantrekkingskracht van de streek door van de combinatie Metz en agglomeratie een interessant marketingaspect te maken voor bedrijven en publieke dienstverleners.Het belang is groot:

  • De banden met de agglomeratie versterken en zorgen dat eigen talent in de streek blijft.
 
  • Individuele marketingprojecten van publieke instanties en bedrijven in Metz Métropole uitbreiden door ze samen te brengen en verschillende deelprojecten te verenigen rond een merk, middelen en een doeltreffend gezamenlijk actieplan. 
 
  • De invloed van Metz Métropole ontwikkelen, door de bekendheid, de zichtbaarheid en het image aantrekkelijker te maken bij verschillende (potentiële) klanten, zoals binnen het zakentoerisme. Meer vaste inwoners trekken (nieuwe technieken en nieuw talent), maar ook toeristen, investeerders en start-ups die passen bij de behoeften van de agglomeratie Metz.

Meer weten over het keurmerk Inspire Metz


NF Service keurmerk

VVV-KANTOOR

Dit keurmerk toont de conformiteit met de NF X 50-730 norm en de regels van de NF 237 certificatie.
Het NF keurmerk garandeert dat de diensten voor ontvangst, informatie, marketing/communicatie, productie/verkoop, het winkeltje, ontwikkeling en beheer van evenementen, evaluatie en verbetering van de kwaliteit van de diensten regelmatig worden gecontroleerd door de AFNOR certificatie - 11, rue Francis Préssensé - 93571 PLAINE SAINT DENIX Cedex - France 

VVV-KANTOOR

Het VVV-kantoor van Metz valt onder categorie I van het prefectoraal besluit van 14 november 2018

Een VVV-kantoor van categorie I is een bedrijfsstructuur met als doel om dienstverleners samen te brengen en de plaatselijke toeristische economie te ontwikkelen in het betreffende werkgebied dat gekenmerkt wordt door een aanzienlijke natuurlijke toestroom van toeristen uit zowel eigen land als daarbuiten. Het team is internationaal.

Het kantoor ontwikkelt marketingprojecten op nationaal en internationaal niveau en biedt diverse diensten om eigen bronnen te creeëren en om een bepaalde handelspolitiek te benadrukken. Het gebruik van informatietechnieken gebeurt binnen de structuur zelf. Een VVV-kantoor van categorie I ontwikkelt een gericht marketingbeleid en maakt gebruik van middelen om klantenwensen te meten om zo de kwaliteit van de geboden diensten te verbeteren, net als die van de samenwerkende dienstverleners in het betreffende werkgebied. De projecten worden uitgevoerd binnen het kader van een kwaliteitsbeleid met als doel om de diensten en algemene prestaties te verbeteren.

Meer weten over VVV-kantoren en hun klassering 

Het beleid van het VVV-kantoor

Blauwe Vlag

De jachthaven draagt sinds 2007 het label “Blauwe Vlag Europa”. Dit label onderscheidt en erkent gemeenten die voldoen aan hoogwaardige criteria voor het algemene beheer van het milieu. Het havenkantoor bij de jachthaven van Metz werd op 13-04-2012 geopend. De ruimte van 280 m² biedt specifieke diensten voor het ontvangst en comfort van pleziervaarders.

Het ecolabel Blauwe Vlag staat garant voor een goede kwaliteit van het milieu en draagt bij aan een algemene bewustwording van een meer milieuvriendelijk gedrag ten opzichte van de natuur en zijn rijkdommen.

Meer weten over het keurmerk Blauwe Vlag 


Qualité Tourisme™

Het in 2003 gelanceerde Franse keurmerk Qualité Tourisme™ wordt toegekend aan toeristische dienstverleners voor de kwaliteit van hun ontvangst en hun diensten.

Als lid van het keurmerk moeten dienstverleners zich houden aan een nationaal kwaliteitsbeleid, en dan met name op de volgende gebieden: informatie en communicatie, persoonlijk onthaal, vakkundigheid van het personeel, comfort en onderhoud van de ontvangst- en of bezoekersruimte, gebruik van lokale bronnen, rekening houden met klantenreviews.

Meer weten over het keurmerk Qualité Tourisme™  

Station de Tourisme

Metz is benoemd tot “Station de Tourisme” (toeristisch oord) via een besluit gepubliceerd in het Franse staatsblad van 24.02.15.

Dit toonaangevende keurmerk erkent toeristische gemeenten die uitgerust zijn met een bijzonder toeristisch aanbod.

Het Franse keurmerk wordt na een grondig onderzoek naar de vereiste kwaliteiten (vanuit de prefectuur en het ministerie) afgegeven door de Staat en is het resultaat van acties die door de gemeente Metz zijn ondernomen op het gebied van erfgoed, cultuur, kwaliteit van leefomgeving, transport, informatie, toeristische accommodatie, veiligheid, hygiëne, medische zorg, verkeer en stadsinrichting.