Bekende personen

Rabelais, Schuman, Verlaine, maar ook Cocteau en Chagall zijn allemaal bekende personen die een indruk hebben achtergelaten in de agglomeratie van Metz. Ontdek hier een aantal personen die de streek hebben gekenmerkt... 

Geestelijken

Sint Clemens

Sint Clemens (3e eeuw) is de oprichter van de kerk van Metz, een van de oudste kerken van Gallië. Hij wordt vereerd omdat hij Graoully versloeg, een enge draak die destijds in Divodurum heerste en het volk terroriseerde. Sint Clemens draaide zijn mantel rond de draak zijn nek en wierp hem in de Seille. 

Sint Arnoldus

Sint Arnoldus, bisschop van Metz tijdens de 7e eeuw, is ook de oprichter van de Karolingische rijk. Hij is dus een voorouder van Karel de Grote. Na zijn dood in 641 doet hij een wonder en wordt de patroonheilige van de bierbrouwers van Lotharingen.

Chrodegang

Chrodegang, bisschop van Metz tijdens de 8e eeuw, stichtte de eerste benedictijnse abdij in Gorze en bracht de Romeinse liturgie naar de kerk van Metz. De eerste school genaamd Scola cantorum Metensis, die destijds in de Saint-Pierre-aux-Nonnais kerk gevestigd was, vormt het begin van de gregoriaanse muziek. 

Drogo

Als een van de zonen van Karel de Grote is hij de 46e bisschop van Metz. Uit zijn bewind is een bekend sacramentarium uit 830 bewaard gebleven in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk en een ivoren boekband dat in het Louvre museum ligt. 

Gershom ben Judah, bekend als Rabbeinu Gershom Me’Or Hagolah

Metz 960 - Mainz 1028. Als bekende jesjiva leraar in Mainz is Gershom een belangrijk figuur binnen de studie en het onderwijs van de Thora en de Talmoed. Rasji noemt hem “meester Gershom, licht van het ballingschap” en zegt over hem: “alle leden van de Asjkenazische Joden zijn leerlingen”. Drie geboden die door hem zijn ingevoerd worden gezien als de basis van het Asjkenazische Jodendom tot nu toe. 

Bertram

Als bisschop van Metz aan het einde van de 12e eeuw is hij degene die de jaarlijkse verkiezing van wethouders invoert. Onder zijn bewind wordt de Raad van Dertien gevormd, wat geleidelijk de belangrijkste instelling van het gemeentebestuur wordt en het hoogste instituut van de Republiek van Metz na de revolutie van 1234. 

Jacques Bénigne Bossuet

Dijon 1627 - Parijs 1704. Op zijn tiende begint hij met zijn studie op het Sint Clemens college van Metz waar zijn vader lid is van het Koninklijke Parlement. Op zijn dertiende is hij al lid van de kapittel in de kathedraal. Vanwege zijn opmerkelijke redekunst houdt hij een van zijn eerste grafredes in de Saint-Maximin kerk van Metz. 

Paul Ferry

1591 - 1669. Deze dominee, theoloog en schrijver van talloze werken is een belangrijk figuur binnen het geestelijke leven van Metz. Hij is vooral bekend vanwege zijn omstreden discussies met Bossuet na de bekering van een jonge protestantse advocaat tot het katholicisme. Hij wijdt de laatste periode van zijn leven aan het samenbrengen van lutheranen en calvinisten. 

Monseigneur Dupont Des Loges

Rennes 1804 - Metz 1886. Ingewijd als bisschop van Metz in 1843 mag hij als enige dienst blijven doen in de Moselle tijdens de Duitse annexatie. In 1874 wordt deze geestelijke verzetsstrijder tegen de Duitse macht tijdens de Rijksdag verkozen tot parlementslid. In de Saint-Étienne kathedraal staat zijn monument, gemaakt door Emmanuel Hannaux (Metz 1855 - Parijs 1934). 

Zuster Hélène

1891 - 1944. Hélène Studler treedt toe tot het klooster onder de naam Zuster Hélène. Als Française wordt zij tijdens de Eerste Wereldoorlog verbannen. In november 1918 keert zij terug naar Metz en werkt in het verpleeghuis Saint-Nicolas. Vanaf 1939 helpt Zuster Hélène de Franse kruiers om de gewonden aan het front te vervoeren. Tijdens de tweede annexatie organiseert zij een vluchtnetwerk waardoor 2000 soldaten naar vrij gebied kunnen worden weggevoerd, maar ook officieren en verzetsstrijders als François Mitterrand.

Politici en humanisten

Karel de Grote

Karel de Grote (742-814), de keizer met de volle baard, verblijft van tijd tot tijd in zijn villa in Metz. Metz, van 511 tot 751 hoofdstad van Austrasië tijdens de Frankische periode, is de bakermat van het Karolingische rijk. Verschillende familieleden van Karel de Grote liggen begraven in de Sint-Arnoldusabdij, die de naam van zijn vierde voorouder draagt.

François Rabelais

In 1545 vestigt François Rabelais, schrijver, arts en humanist uit de renaissance, zich voor twee jaar in Metz en beoefent er zijn vak als dokter. Als liefhebber van lekker eten vond hij hier inspiratie voor het schrijven van zijn “Quart Livre”, waar hij de legende van Graoully noemt en typische uitdrukkingen uit Metz gebruikt.

Robert Schuman

Luxemburg 1886 - Metz 1963. Robert Schuman woonde in het dorpje Scy-Chazelles, op 5 km van Metz. Het huis van Robert Schuman, waar nu het Conseil Départemental van de Moselle gevestigd is, kan worden bezocht. Het huis ligt tegenover de vestingkerk uit de 13e eeuw waar hij begraven ligt.

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle woonde in Montigny-lès-Metz toen hij in 1937 op 1 rue de la Vacquinière werd benoemd tot Kolonel. Hij bleef er tot in 1939. Dan wordt hij in het Quartier Lize commandant van het 507e regiment van gevechtstanks, onder Generaal Delestraint.

Na zijn dood in november 1970 wordt de rue de la Vacquinière omgedoopt tot rue Charles de Gaulle. Sindsdien is hij ereburger van de stad Montigny.

Schrijvers

Jacques Bénigne Bossuet

Jacques Bénigne Bossuet trad op zijn 13e toe tot het kapittel in de kathedraal van Metz en is bekend vanwege zijn redekunst. Als leider van de reformatie in Metz verlaat hij de stad in 1669 om bisschop van Condom te worden.

Paul Verlaine

Paul Verlaine werd op 30 maart 1844 geboren in Metz. De 34 maanden van zijn kindertijd die hij doorbracht in deze stad met militair verleden laten een diepe indruk achter op de dichter. Twee prozawerken getuigen van zijn tijd in Metz, vooral omdat de stad geannexeerd wordt na de nederlaag tijdens de oorlog van 1870-1871: "Souvenir d'un messin" en "Confession".

Metz inspireert hem ook voor het schrijven van een lyrisch gedicht, bekend onder de naam “Ode aan Metz”, uit de dichtbundel “Invectives”. Zijn geboortehuis op 2 rue Haute-Pierre is omgebouwd tot “Maison d’écrivain et de Patrimoine littéraire” en kan worden bezocht.

François de Curel

Deze dramaschrijver werd in 1874 in Metz geboren en trad in 1918 toe tot de Académie Française. Hij rust in de grafkelder van de Saint-Laurent kapel in Coin-sur-Seille.

Adrienne Thomas (pseudoniem voor Hertha Strauch)

Saint-Avold 1897 - Vienne 1980. Schrijfster van de roman “Catherine soldaat”: een verhaal dat tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatsvindt in Metz. Dit boek, vertaald in meer dan 30 talen, werd gebruikt als inspiratie voor een Duitse televisieserie. Een scène op het station van Metz is gewijd aan Adrienne Thomas. 

Bernard-Marie Koltès

Bernard-Marie Koltès (1948-1989), van oorsprong uit Metz, studeerde op het Sint Clemens college van Metz. Als een van ‘s werelds meest vertaalde schrijvers en toneelschrijvers, haalt hij duidelijk zijn geboortestad aan in “Le Retour au Désert”.

Avonturiers

Jean-François Pilâtre de Rozier

Jean François Pilâtre de Rozier, in 1754 geboren in Metz, doet mee met de eerste luchtballonvaart. Hij sterft op 15 juni 1785 wanneer hij met een experimentele luchtballon op gas naar Engeland probeert te vliegen.

Marquis de la Fayette

De jonge Marquis de la Fayette besluit op zijn 19e tijdens een diner ter ere van de broer van de Engelse koning in Metz om de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijders te steunen, tegen de wil van zijn familie en het koninklijke bevel. Bij zijn glansrijke terugkomst wordt hij beroemd en krijgt hij de bijnaam “held uit de twee werelden”.

Casanova

In het vijfde deel van zijn “Mémoires” noemt hij een liefdesverhaal dat hij in Metz had met een jonge toneelspeelster uit de Opera, genaamd Raton. Hij noemt Metz een “mooie stad” en zegt overnacht te hebben in de “uitstekende herberg van Koning Dagobert”.

Kunstenaars

Camille Durutte

Camille Durutte (1803-1881) was een talentvolle componist. Het theater van Metz speelde in 1864 zijn “Luthier de Crémone”, wat een groot succes was. Hij is ook de auteur van twee werken: “L’Esthétique musicale” (Metz, 1855) en “La Technique Harmonique” (Parijs, 1876), waar hij zijn theorieën deelt “over wiskundige wetten voor het produceren en aaneenschakelen van akkoorden”, waarvoor hij erkenning kreeg van collega componisten als Meyer-Beer, Rossini en Gounod.

Laurent Charles Maréchal

Deze kunstschilder-glasmaker was in 1834 een van de stichters van de School van Metz. Een groot aantal glas-in-loodramen in de kerken van Metz, het stadhuis en honderden kerken van Frankrijk werden door hem gemaakt. 

Auguste Migette

Kunstschilder, lid van de School van Metz. Hij maakte talloze doeken en historische schetsen van Metz, zoals voor monumenten die nu niet meer bestaan, wat het werk van historici en archeologen makkelijker maakt. 

Charles Pêtre

Deze bekende beeldhouwer uit het Tweede Keizerrijk is een van de kunstenaars uit de School van Metz die meedeed met de Wereldtentoonstelling van 1861. Het standbeeld van Maarschalk Ney, De Bron en het beeldhouwwerk op de gevel van het Opera-Theater zijn van hem. 

Fratin

De beelden van deze 19e eeuwse beeldhouwer van de School van Metz staan nog steeds in de parken en tuinen van de stad, zoals het Paard op het plein van l’Esplanade.

Ambroise Thomas

Charles-Louis Ambroise Thomas, in Metz geboren op 5 augustus 1811, is een bekende componist. Met zijn opera’s “Mignon” in 1866 en “Hamlet” in 1868 kreeg hij internationale bekendheid. Hij sterft in Parijs op 12 februari 1896.

Gabriel Pierné

Gabriel Constant Pierné, in Metz geboren op 16 augustus 1863, is orkestleider en componist. Zijn muziekwerken zijn erg divers (kamermuziek, opéra comique, oratoria...).

Auguste Dujardin

Een Franse beeldhouwer die bijdroeg aan de restauratie van diverse kerken in Metz, tijdens de eerste Duitse annexatie. De oostelijke poort van de kathedraal, ingewijd in 1903 in het bijzijn van Keizer Willem II, werd door hem gemaakt. 

Nicolas Untersteller

Deze kunstschilder uit Lotharingen en winnaar van de Prix de Rome in 1928 maakte talloze muurschilderingen en mozaïekwerk in openbare en particuliere bouwwerken, maar ook glas-in-loodramen voor de Sainte-Thérèse kerk in Metz.

Jean Cocteau

De eclectische kunstenaar Jean Cocteau (1889-1963) maakt in Metz een voor zijn carrière uniek werk door in 1962 het glas-in-loodwerk van de middeleeuwse Saint-Maximin kerk te ontwerpen. Het atelier Brière maakt zijn werk af door na zijn dood de ramen te plaatsen.

Jacques Villon (pseudoniem van Gaston Duchamp)

In 1957 worden de glas-in-loodramen van Jacques Villon (1875-1963) in de kathedraal van Metz geplaatst. De kunstenaar, halfbroer van Marcel Duchamp, is lid van de kubistische beweging en maakt met deze ramen een bekend kunstwerk van de kathedraal.

Roger Bissières

Franse kunstschilder. Hij maakte in 1960 twee glas-in-loodramen van de Saint-Étienne kathedraal in Metz. 

Marc Chagall

Vanaf 1959 maakt Marc Chagall vier grote raampartijen voor de kathedraal van Metz, waarbij hij zich inspireert op verhalen uit het Oude Testament. Hij maakte ook glas-in-loodramen voor andere steden in Frankrijk, zoals Reims, Nice, Sarrebourg (in de Moselle, op 1u20 van Metz) en Saillant. 

Architecten

Pierre Perrat

Tussen de architecten van de kathedraal van Metz is alleen Pierre Perrat bij ons bekend en dit dankzij een legende. Hij werkte als laatste aan het 42 meter hoge gewelf, waardoor hij bekendheid kreeg. Hij stierf op 25 juli 1400 en werd begraven in het schip van de kathedraal.

Jacques-François Blondel

Jacques-François Blondel (1705-1774), hoogleraar en theoreticus van architectuur in de 18e eeuw, maakte het ontwikkelingsplan voor het Place d'Armes en ontwierp alle gebouwen die tussen 1761 en 1771 rond dit plein zijn gebouwd.

Paul Tornow

Paul Tornow (1848-1921) werd vanaf 1874 belast met de restauratie van de kathedraal van Metz, waar hij 30 jaar van zijn leven aan heeft gewijd. Van 1898 tot 1902 consolideerde hij de gewelven, herstelde hij de palen en steunpilaren en bouwde hij het nieuwe neogotische portaal van de westelijke gevel.

Conrad Wahn

Conrad Wahn (1851-1920), vanaf 1877 architect van de gemeente Metz en sterk beïnvloed door de stedenbouwkundige theorieën van zijn tijd, heeft aan veel gebouwen van de stad gewerkt. Hij is ook de ontwerper voor de “Nouvelle Ville”.

Jürgen Kröger

Deze Duitse architect maakte het project voor het station van Metz dat in 1908 werd gebouwd. 

Shigeru Ban et Jean de Gastines

Het Centre Pompidou-Metz, ontworpen door Shigeru Ban en Jean de Gastines, samen met Philip Gumuchdjian voor het ontwerp van het winnende project, wordt beschouwd als een van de 10 meest spectaculaire culturele instellingen ter wereld (Nouvel Observateur van 24-05-2013).

http://www.shigerubanarchitects.com